ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     
 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายเจริญดี ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
   
 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ยกเลิกประกวดราคา จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเจริญดี 1 หมู่ที่ 5031_100322_110522.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2565 เวลา 11:04 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลวันยาว
47 หมู่5 ถนนสุขุมวิท-ตราด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
โทรศัพท์:039-424952, 089-2450199 โทรสาร:039-424972