อัลบั้มภาพ : โครการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางการจราจร 7 วันอันตราย ประจำปี 2565 ณ บริเวรณหน้าวัดวันยาวล่าง หมู่ 2 ตำบลวัน